top of page
foto bij Valerie Spanjers 04 CMYK_edited.png
Arrow_3_edited.png

GEBOUWEN

VERBINDEN

Vastgoed (her)ontwikkelen met het maatschappelijk rendement voorop.

CoMaker-concepten en vastgoedprojecten geven antwoord op maatschappelijke opgaven zoals het huisvesten van jongeren, stadmakers, zorgfuncties, broedplaatsen, buurtwerk, bewonersinitiatieven en combinaties daarin. Wij kunnen risicodragend of in opdracht ontwikkelen.

CoMaker (her)ontwikkelt vastgoed met het maatschappelijk rendement voorop. Wij combineren vastgoedontwikkeling met innovatieve organisatiemodellen en ontwerpen, op basis van een realistische businesscase. Wij onderscheiden ons door met vastgoedontwikkeling een bijdrage op lokaal niveau te leveren aan leefbaarheid, inclusiviteit en duurzaamheid.

Wasserij HOME.jpg
OVER ONS
WERKWIJZE

WERKWIJZE

CoMaker organiseert een interactief proces op menselijke schaal. Dat doen we door de eindgebruikers centraal te zetten in het ontwikkelproces. Deze eindgebruikers kunnen bewoners, werkers, bedrijfjes of stadmakers zijn. We gaan met elkaar in gesprek om een concept te formuleren, kosten en baten te berekenen en tot ontwerp en uitvoering te komen.

1.

CoMaker ontwikkelt op eigen initiatief of in opdracht van overheden, projectontwikkelaars, particuliere grond of gebouweigenaars, corporaties of organisaties in de zorg of in het sociaal maatschappelijk veld.

2.

CoMaker neemt op basis van het ontwikkelde concept zo mogelijk de daadwerkelijke vastgoedontwikkeling (nieuwbouw of transformatie) ter hand.

3.

CoMaker koppelt conceptontwikkeling aan projectontwikkeling en is daarmee aanvullend ten opzichte van bestaande ontwikkelaars en adviesbureaus.

4.

CoMaker heeft geen winstmaximalisatie voor de aandeelhouders tot doel en investeert het surplus in de maatschappelijk doelstellingen van de projecten.

PROJECTEN

PROJECTEN

De afgelopen jaren werkten wij aan enkele projecten die als blauwdruk mogen gelden voor de aanpak waar CoMaker voor staat. Lees hier meer over twee van deze projecten.

DE \_/ASSERIJ

Het ontbrak in Rotterdam aan een ontmoetings- en maakplek voor modeprofessionals. Samen met SKAR en met jonge ontwerpers en makers uit de wereld van mode en textiel realiseerden we de transformatie van de oude wasserij op een vergeten binnenterrein in Rotterdam-Noord. November 2019 werd de \_/asserij  geopend. De wensen en werkwereld van de modeprofessionals waren uitgangspunt om in het gebouw naast ruim 50 betaalbare werkplekken een exporuimte, een volledig geoutilleerd makerslab en ruimte voor ontmoeting en discussie te realiseren. Kern van het concept is verduurzaming van de mode-industrie, kleinschaligheid, het delen van kennis en ervaring en het plek bieden aan opleiding en onderwijs. De \_/asserij is in opdracht van SKAR, de atelier-organisatie van Rotterdam, herontwikkeld en in beheer en exploitatie genomen.

*Fotografie: Valerie Spanjers

JONG GEWOOND

Jongeren met een woonplek in de Jeugdzorg die 18 jaar worden hebben een groot probleem. Ze vallen tussen wal en schip. Ze vallen niet meer onder Jeugdzorg, maar zijn nog niet klaar voor de maatschappij. Hoe kunnen we voorzien in een duurzame woonomgeving voor jongeren die vanuit de jeugdzorg hun eerste stappen zetten in hun maatschappelijke loopbaan en wooncarrière?

Het project Jong Gewoond beoogt te voorzien in een betaalbare en goede woonsituatie voor jongeren door de ontwikkeling van een aantal duurzame woongebouwen die bijdragen aan de kwaliteit van buurt en stad. Door zowel wonen als leren en werken goed te organiseren verhogen we het welzijn van de jongeren en kwestie en voorkomen we ontsporing in de toekomst incl. de daarbij behorende hoge (maatschappelijke) kosten.

 

Het woongebouw omvat een veertigtal kleine woningen met een passende huur van 425 euro per maand.  Daarnaast zijn een aantal collectieve voorzieningen voorzien zoals een samenkomst- of activiteitenruimte, een logeerkamer en ruimte voor ondersteuning vanuit de zorginstellingen. Na ingebruikname zullen met intensief beheer en begeleiding de jongeren op weg geholpen worden naar zelfstandig wonen en volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Hiertoe zal 1 of de 3 woningen voor buddies beschikbaar zijn en kan de huur eerst door een zorginstelling betaald worden en later geleidelijk overgaan naar de huurder. Dit is het principe van de omklapwoning. Dit principe voorkomt gedwongen verhuizingen van de jongeren. 

PNG 700 x 700.png
oz7ugIm2_400x400.jpg
Vanschagen-Architecten-logo.png

CoMaker is opgericht door Stadkwadraat, Stipo en Vanschagen Architecten. Ruime ervaring en netwerken bij lokale overheden, corporaties, non-profitsector en stadmakers leerden ons dat het in Nederland ontbreekt aan een ontwikkelaar die het maatschappelijk rendement voorop stelt met inachtneming van realistische financiële uitgangspunten. CoMaker is het resultaat van een jarenlange samenwerking van de drie genoemde partijen.

CONTACT

CONTACT

Bedankt voor je bericht, we nemen snel contact met je op!

COMAKER BV

p/a Utrechtseweg 331

3731 GA  De Bilt

Mail: info@comaker.co

Tel: 06-51419718

Logo.jpg
bottom of page